دیدار معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با وزیر فرهنگ جمهوری آذربایجان ۱۹ مهر ۱۴۰۱

دیدار معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با وزیر فرهنگ جمهوری آذربایجان

همزمان با نخستین روز هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب باکو، یاسر احمدوند، معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با آنار کریم اف، وزیر فرهنگ جمهوری آذربایجان دیدار و گفت و گو کرد.

آخرین اخبار روزنامه - صدای تبریز | آخرین اخبار تبریز و آذربایجان شرقی
تیترعناوین اصلی روزنامه‌های امروز شنبه ۲ مرداد ماه ۱۴۰۰ ۰۲ مرداد ۱۴۰۰

تیترعناوین اصلی روزنامه‌های امروز شنبه ۲ مرداد ماه ۱۴۰۰

تیتر صفحه اول روزنامه های: خوش خبر تبریز - روزنامه هفت صبح - روزنامه اعتماد - صفحه اول روزنامه شرق - کیهان - شهروند - روزنامه ایران - آرمان - همشهری - صبح نو - قانون - بهار - روزنامه امروز اطلاعات - ابتکار - وطن امروز - روزنامه جام جم

تیترعناوین اصلی روزنامه‌های امروز شنبه ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۰ ۲۶ تیر ۱۴۰۰

تیترعناوین اصلی روزنامه‌های امروز شنبه ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۰

تیتر صفحه اول عناوین اصلی روزنامه های: خوش خبر تبریز - روزنامه هفت صبح - روزنامه اعتماد - صفحه اول روزنامه شرق - کیهان - شهروند - روزنامه ایران - آرمان - همشهری - صبح نو - قانون - بهار - روزنامه امروز اطلاعات - ابتکار - وطن امروز - روزنامه جام جم

تیترعناوین اصلی روزنامه‌های امروز دو شنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۰ ۲۱ تیر ۱۴۰۰

تیترعناوین اصلی روزنامه‌های امروز دو شنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۰

تیتر صفحه اول عناوین اصلی روزنامه های: خوش خبر تبریز - روزنامه هفت صبح - اعتماد - صفحه اول روزنامه شرق - کیهان - شهروند - روزنامه ایران - آرمان - همشهری - صبح نو - قانون - بهار - اطلاعات - ابتکار - وطن امروز - روزنامه جام جم

تیترعناوین اصلی روزنامه‌های امروز شنبه ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۰ ۱۹ تیر ۱۴۰۰

تیترعناوین اصلی روزنامه‌های امروز شنبه ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۰

تیتر صفحه اول عناوین اصلی روزنامه های: خوش خبر تبریز - روزنامه هفت صبح - اعتماد - صفحه اول روزنامه شرق - کیهان - شهروند - روزنامه ایران - آرمان - همشهری - صبح نو - قانون - بهار - اطلاعات - ابتکار - وطن امروز - روزنامه جام جم

تیترعناوین اصلی روزنامه‌های امروز شنبه ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۰ ۱۲ تیر ۱۴۰۰

تیترعناوین اصلی روزنامه‌های امروز شنبه ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۰

تیتر صفحه اول عناوین اصلی روزنامه های: خوش خبر تبریز - روزنامه هفت صبح - اعتماد - صفحه اول روزنامه شرق - کیهان - شهروند - روزنامه ایران - آرمان - همشهری - صبح نو - قانون - بهار - اطلاعات - ابتکار - وطن امروز - روزنامه جام جم

تیترعناوین اصلی روزنامه‌های امروز پنجشنبه ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۰ ۱۰ تیر ۱۴۰۰

تیترعناوین اصلی روزنامه‌های امروز پنجشنبه ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۰

تیتر صفحه اول عناوین اصلی روزنامه های: خوش خبر تبریز - روزنامه هفت صبح - اعتماد - صفحه اول روزنامه شرق - کیهان - شهروند - روزنامه ایران - آرمان - همشهری - صبح نو - قانون - بهار - اطلاعات - ابتکار - وطن امروز - روزنامه جام جم

تیترعناوین اصلی روزنامه‌های امروز سه شنبه ۸ تیر ماه ۱۴۰۰ ۰۸ تیر ۱۴۰۰

تیترعناوین اصلی روزنامه‌های امروز سه شنبه ۸ تیر ماه ۱۴۰۰

تیتر صفحه اول عناوین اصلی روزنامه های: خوش خبر تبریز - روزنامه هفت صبح - اعتماد - صفحه اول روزنامه شرق - کیهان - شهروند - روزنامه ایران - آرمان - همشهری - صبح نو - قانون - بهار - اطلاعات - ابتکار - وطن امروز - روزنامه جام جم

تیترعناوین اصلی روزنامه‌های امروز دو شنبه ۷ تیر ماه ۱۴۰۰ ۰۷ تیر ۱۴۰۰

تیترعناوین اصلی روزنامه‌های امروز دو شنبه ۷ تیر ماه ۱۴۰۰

تیتر صفحه اول عناوین اصلی روزنامه های: خوش خبر تبریز - روزنامه هفت صبح - اعتماد - شرق - کیهان - شهروند - روزنامه ایران - آرمان - همشهری - صبح نو - قانون - بهار - اطلاعات - ابتکار - وطن امروز - روزنامه جام جم

تیترعناوین اصلی روزنامه‌های امروز یکشنبه ۶ تیر ماه ۱۴۰۰ ۰۶ تیر ۱۴۰۰

تیترعناوین اصلی روزنامه‌های امروز یکشنبه ۶ تیر ماه ۱۴۰۰

تیتر صفحه اول عناوین اصلی روزنامه های: خوش خبر تبریز - روزنامه هفت صبح - اعتماد - شرق - کیهان - شهروند - روزنامه ایران - آرمان - همشهری - صبح نو - قانون - بهار - اطلاعات - ابتکار - وطن امروز - روزنامه جام جم

تیترعناوین اصلی روزنامه‌های امروز شنبه ۵ تیر ماه ۱۴۰۰ ۰۵ تیر ۱۴۰۰

تیترعناوین اصلی روزنامه‌های امروز شنبه ۵ تیر ماه ۱۴۰۰

تیتر صفحه اول عناوین اصلی روزنامه های: خوش خبر تبریز - روزنامه هفت صبح - اعتماد - شرق - کیهان - شهروند - روزنامه ایران - آرمان - همشهری - صبح نو - قانون - بهار - اطلاعات - ابتکار - وطن امروز - روزنامه جام جم

عناوین اصلی روزنامه‌های امروز پنجشنبه ۳ تیر ماه ۱۴۰۰ ۰۳ تیر ۱۴۰۰

عناوین اصلی روزنامه‌های امروز پنجشنبه ۳ تیر ماه ۱۴۰۰

تیتر صفحه اول عناوین اصلی روزنامه های: خوش خبر تبریز - روزنامه هفت صبح - اعتماد - شرق - کیهان - شهروند - روزنامه ایران - آرمان - همشهری - صبح نو - قانون - بهار - اطلاعات - ابتکار - وطن امروز - روزنامه جام جم

عناوین اصلی روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۲ تیر ماه ۱۴۰۰ ۰۲ تیر ۱۴۰۰

عناوین اصلی روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۲ تیر ماه ۱۴۰۰

تیتر صفحه اول عناوین اصلی روزنامه های: خوش خبر تبریز - روزنامه هفت صبح - اعتماد - شرق - کیهان - شهروند - روزنامه ایران - آرمان - همشهری - صبح نو - قانون - بهار - اطلاعات - ابتکار - وطن امروز - روزنامه جام جم

عناوین اصلی روزنامه‌های امروز سه شنبه ۱ تیر ماه ۱۴۰۰ ۰۱ تیر ۱۴۰۰

عناوین اصلی روزنامه‌های امروز سه شنبه ۱ تیر ماه ۱۴۰۰

تیتر صفحه اول عناوین اصلی روزنامه های: خوش خبر تبریز - روزنامه هفت صبح - اعتماد - شرق - کیهان - شهروند - روزنامه ایران - آرمان - همشهری - صبح نو - قانون - بهار - اطلاعات - ابتکار - وطن امروز - روزنامه جام جم

عناوین اصلی روزنامه‌های امروز یکشنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۰ ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

عناوین اصلی روزنامه‌های امروز یکشنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۰

تیتر صفحه اول عناوین اصلی روزنامه های: خوش خبر تبریز - روزنامه هفت صبح - اعتماد - شرق - کیهان - شهروند - روزنامه ایران - آرمان - همشهری - صبح نو - قانون - بهار - اطلاعات - ابتکار - وطن امروز - روزنامه جام جم

عناوین اصلی روزنامه‌های امروز شنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۰ ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

عناوین اصلی روزنامه‌های امروز شنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۰

تیتر صفحه اول عناوین اصلی روزنامه های: خوش خبر تبریز - روزنامه هفت صبح - اعتماد - شرق - کیهان - شهروند - ایران - آرمان - همشهری - صبح نو - قانون - بهار - اطلاعات - ابتکار - وطن امروز - روزنامه جام جم

عناوین اصلی روزنامه‌های امروز پنجشنبه ۲۷  خرداد ماه ۱۴۰۰ ۲۷ خرداد ۱۴۰۰

عناوین اصلی روزنامه‌های امروز پنجشنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۰

تیتر صفحه اول عناوین اصلی روزنامه های: خوش خبر تبریز - روزنامه هفت صبح - اعتماد - شرق - کیهان - شهروند - ایران - آرمان - همشهری - صبح نو - قانون - بهار - اطلاعات - ابتکار - وطن امروز - روزنامه جام جم

عناوین اصلی روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۰ ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

عناوین اصلی روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۰

تیتر عناوین اصلی روزنامه های: خوش خبر - هفت صبح - اعتماد - شرق - کیهان - شهروند - ایران - آرمان - همشهری - صبح نو - قانون - بهار - اطلاعات - ابتکار - وطن امروز - جام جم