شاخص آلودگی هوا در حال حاضر بر روی عدد ۷۴ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران در پنجمین روز نوروز قابل قبول است.

شاخص آلودگی هوا در حال حاضر بر اساس اعلام شرکت کنترل آلودگی هوا بر روی عدد ۷۴ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران در پنجمین روز نوروز قابل قبول است.

همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته هم شاخص کیفیت هوا بر روی عدد ۷۷ قرار داشت و هوای تهران قابل قبول بود.

همچنین بیشترین دمای هوای پایتخت ۱۳ و کمترین دمای هوا ۵ درجه است.