روزنامه فایننشال تایمز نوشت که وحدت اتحادیه اروپا در قبال روسیه با مشکل جدی و آزمونی سنگین مواجه است.

روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی نوشت که وحدت مواضع کشورهای اتحادیه اروپا در موضوع روابط با روسیه با آزمونی سنگین و دشوار در پی افزایش تورم و اقدامات احتمالی برای تامین منابع انرژی مواجه است.

این روزنامه نوشت که اتحادیه اروپا پس از آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین جبهه متحدی را نشان داد.

در ادامه گزارش فایننشال تایمز آمده است: «با این حال، رهبران اروپایی با آزمون دشواری برای مقابله با تورم فزاینده، بحران حداقل دستمزد و چشم‌انداز واقعی برای حفظ انرژی مواجه هستند».

این روزنامه با طرح پرسشی نوشت: «آیا رهبران اتحادیه اروپا می‌توانند بعدا به دفاع ادامه دهند یا اینکه امتناع مصرف‌کنندگان عصبانی، آن‌ها را مجبور به کاهش دشمنی با مسکو کرده و در نتیجه همبستگی آن‌ها نیز از بین خواهد رفت؟»

فایننشال تایمز ادامه داد: «نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد این اتحاد دستکم در موضوع انرژی، آنطور که باید قوی به نظر نمی‌رسد».