به مناسبت سوم خرداد سالروز آزادسازی فتح خرمشهر، مسابقه طناب کشی آقایان در پارك اميركبير توسط شهرداری منطقه 4 برگزار شد.

به گزارش صدای تبریز: به نقل از امور ارتباطات شهرداری منطقه ۴ تبریز، مسابقه طناب کشی آقایان به مناسبت سوم خرداد سالروز آزادسازی فتح خرمشهر در پارك اميركبير توسط امور ورزشی آقایان منطقه ۴ برگزار شد.

در اين مسابقه، در راستاي ترويج و توسعه ورزش همگانی به نفرات برتر جوايزي اهدا شد.

همچنین در پایان مسابقه از مربیان نیز تجلیل بعمل آمد.


  • نویسنده : کوثر مرادی
  • منبع خبر : شهریار