عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در توئیتی از افت ۶۰۰هزار واحدی شاخص بورس از نیمه اردیبهشت ماه، انتقاد کرد.

سیدناصر موسوی لارگانی در توئیتی نوشت:

ساماندهی و بازگرداندن اعتماد از دست رفته مردم گو سهامداران به ‎بورس یکی از وعده های اصلی آقای رئیسی بود. متاسفانه مدیران ارشد بورس ناتوان از محقق سازی این وعده هستند. افت ۶۰۰هزار واحدی شاخص از نیمه اردیبهشت تاکنون سند این ناتوانی است.
می طلبد مدیران جدید، قوی و متخصص سر کار آیند.

  • نویسنده : کوثر مرادی
  • منبع خبر : مجلس