لیست دریافتی و حق‌الجلسات اعضای شورای اسلامی شهر تبریز در آبان ماه منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر تبریز، لیست حق‌الجلسات اعضای این شورا به منظور رعایت شفافیت و طبق روال قبلی منتشر شد.

لیست حق‌الجلسات اعضای شورای اسلامی شهر در آبان ماه ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

  • نویسنده : کوثر مرادی
  • منبع خبر : حسن ثنایی