شهردارمنطقه ۳ تبریز، از تداوم عملیات کف سازی و سنگ فرش کوچه میدان قطب در خیابان امام به متراژ 800 متر مربع خبر داد.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه ۳ تبریز، اکبر پورخردمند با اعلام این خبر گفت: طبق بررسی انجام گرفته و بازدیدهای مکرر از معابر شهری ، معاونت فنی عمرانی منطقه در راستای صیانت از حقوق شهروندان عملیات اجرایی مناسب سازی، بهسازی و زیباسازی کوچه میدان قطب در خیابان امام  را با کف سازی و سنگ فرش کردن این کوچه آغاز کرده است.
شهردار منطقه ۳ ادامه داد: این پروژه با هدف احیای محلات  سطح حوزه و مناسب سازی محل برای شهروندان اجرا می شود.
وی افزود: عملیات سنگ فرش وکف سازی قسمت سواره رو به اتمام رسیده وهم اکنون عملیات کف سازی قسمت پیاده رو این کوچه ادامه دارد.
شهردار منطقه ۳ همچنین از جدول گذاری واحداث آبرو در این کوچه جهت هدایت اصولی آبهای سطحی خبر داد و افزود: در این کوچه به طول ۱۱۰متر آبرو ترکیبی احداث شده است.
وی ادامه د اد: عملیات کف سازی این کوچه ۸ متری با کف پوش های بتنی وترافیکی در حال انجام است.
 
  • نویسنده : کوثر مرادی
  • منبع خبر : شهرداری منطقه 3 تبریز