شهردار منطقه 2 تبریز گفت: عملیات ترافیکی رنگ آمیزی سرعتکاه و خط کشی عابر پیاده در معابر این منطقه انجام شد.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه ۲ تبریز، به منظور ایمنی عبور و مرور بدون حادثه شهروندان از معابر شهری، رنگ آمیزی ترافیکی سرعتگاه و خط کشی عابر پیاده در چندین نقطه از سطح حوزه این منطقه انجام شد.
وی افزود: در همین راستا سرعتگاه خیابان قائم جلوی مدرسه آزادگان و در چند مسیر دیگر منطقه رنگ آمیزی ترافیکی شده است.

  • نویسنده : کوثر مرادی
  • منبع خبر : شهرداری منطقه 2 تبریز