عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اقتصاد دولتی و انحصار در تولید موانع تحقق شعار سال هستند.

محمد رشیدی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۲ به نام سال (مهار تورم و رشد تولید) اظهار داشت: تاکید مقام معظم رهبری نشان دهنده دو موضوع جدی و معضل اصلی اقتصاد ما است  که در سال گذشته متاسفانه آسیب های زیادی به مردم و قشر متوسط و دهک های پایین وارد کرد.

وی افزود: اگر بخواهیم هر سال با اضافه کردن حقوق ها بر تورم غلبه کنیم تجربه نشان داده است موفقیت آمیز نخواهد بود و حتماً با رشد پایه پولی نمی شود تورم را کنترل کرد.

وی با اشاره به تلاش مجلس برای ایجاد تراز در بودجه ۱۴۰۲ گفت: یکی از اقداماتی که می توان برای مهار تورم انجام داد مقابله با کسری بودجه است و اگر بودجه ها با کسری همراه شود دولت مجبور به چاپ پول می شود و تنیجه آن تحمیل تورم به جامعه است لذا دولت باید تلاش کند از بودجه انحراف پیدا نکند و به ناترازی دامن نزند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اقتصاد دولتی نیز یکی دیگر از موانع تحقق شعار سال است و در هر دو موضوع مهار تورم و رشد تولید اثر منفی دارد به طوری که ما شاهد هستیم در عرصه هایی که نظیر خودرو سازی،فولاد،سیمان و غیره که با پشتیبانی دولت ها فعالیت می کنند تورم بیشتر است.

وی تاکید کرد:رقابت بخش خصوصی با دولت موجب فرسوده شدن بخش خصوصی می شود و یا در بخش هایی اجازه ایجاد رقابت نظیر صنعت خودرو داده نمی شود و یا واردات برای ایجاد رقابت و تزار بین عرضه و کیفیت انجام نمی شود که با تداوم این وضعیت رشد اقتصادی هم محقق نمی شود و ما باید در مجلس تلاش کنیم از اقتصاد دولتی رها شویم و بخش خصوصی را فعال کنیم.

  • نویسنده : کوثر مرادی
  • منبع خبر : خبرگزاری مجلس