شهردار منطقه ۳ تبریز ، از تداوم عملیات احداث پیاده راه وجدول گذاری در پارک جنگلی مارالان خبر داد.

به گزارش صدای تبریز: به نقل از امور ارتباطات شهرداری منطقه ۳ تبریز، اکبر پورخردمند از تداوم عملیات احداث پیاده راه و همچنین جدول گذاری پارک جنگلی شهریار ( آخر مارالان) منتهی به آپارتمان های شهرک شهید تجلائی خبر داد و گفت: با اتمام عملیات  احداث دیوار سنگی به طول ۵۰ و در ارتفاع ۴ متر در حاشیه ضلع شمالی پارک برای ممانعت از ریزش سنگ و خاک به پیاده راه هم اکنون عملیات احداث پیاده راه و همچنین جدول گذاری این پارک در حال انجام می باشد.
شهردار منطقه افزود : در ضلع غربی پارک جنگلی مارالان نیز با عملیات باکس بندی با بلوک های بتنی ریزش ترانشه موجود مهار و زیباسازی شده است.
وی همچنین از پله گذاری در ضلع جنوبی این پارک به طول ۲۰۰ متر خبر داد وافزود: برای سهولت دردسترسی شهروندان به این پارک از سمت اتوبان شهید کسائی به طول ۲۰۰ متر پله گذاری انجام شده است.
وی ادامه داد: با اتمام این عملیات جدول گذاری وکف پوش پیاده راهها، پارک جهت کاشت انبوه کاری ها آماده خواهد شد.
بر اساس این گزارش پارک جنگلی مارالان با مساحت ۵۰ هزار متر مربع در۲ فاز اجرا می شود.

  • نویسنده : کوثر مرادی
  • منبع خبر : شهریار