معاون آموزشی وزارت علوم با تاکید بر اینکه برخی دانشگاه‌ها آزمون‌های پایان ترم دانشجویان را به صورت حضوری برگزار خواهند کرد، گفت: به طور کلی اولویت ما برای نوع برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان همان تصمیم ستاد استانی مقابله با کرونا است.

 دکتر علی خاکی صدیق ضمن بیان این مطلب به آخرین سیاست وزارت علوم در خصوص نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان اشاره کرد و گفت: یکی از پارامترهای تصمیم گیری دانشگاه ها در خصوص نحوه برگزاری امتحانات دانشجویان ستاد ملی مقابله با همه گیری کرونا است اما ما برای حضور دانشجویان در محل دانشگاه ها برای برگزاری آزمون های حضوری علاوه بر تمهیدات آموزشی که همه معاونین آموزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی این آمادگی را ایجاد کرده بودند به پارامترهای دیگری نیز نیاز داریم.

معاون آموزشی وزیر علوم خاطر نشان کرد: فراهم شدن امکانات خوابگاه ها، رستوران ها و سایر موارد نیز در برگزاری حضوری امتحانات پایان ترم دانشجویان دخیل هستند ضمن اینکه درصد دانشجویان بومی و غیربومی دانشگاه های سطح کشور متفاوت است.

وی تاکید کرد: به طور کلی اولویت ما برای نوع برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان همان تصمیم ستاد استانی مقابله با کرونا است و اگر هم ستاد این اجازه را دهد دانشگاه ها باید این تصمیم را بررسی کند که آیا برگزاری امتحانات به شکل حضوری که اولویت همه معاونین آموزشی دانشگاه ها است امکان پذیر است یا نه.

دکتر خاکی صدیق خاطر نشان کرد: گزارش هایی که تا کنون به دست وزارت علوم رسیده این است که در برخی از  شهرها و دانشگاه ها تعدادی از آزمون های دانشجویان بر اساس شرایط کنونی از نظر شیوع کرونا به شکل حضوری برگزار خواهند کرد.

معاون آموزشی وزیر علوم اظهار کرد: امیدوار هستیم شرایط کشور از نظر شیوع و همه گیری کرونا بدتر نشود و با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از جامعه دانشگاهی نیز واکسن تزریق کردند امیدواریم اتفاق خاصی در این زمینه نیفتد و ما شاهد جهش جدید این ویروس نشویم.

وی در پایان افزود: اگر شرایط کشور از نظر شیوع کرونا به همین شکل باشد برخی از دانشگاه ها می توانند امتحانات پایان ترم را به شکل حضوری برگزار خواهند کرد.