معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌شرقی از رتبه دوم کشوری این استان در طرح توسعه گلخانه‌هادر ۹ ماه امسال خبر داد.

علی رخ افروز روز سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تا پایان آذرماه امسال از برنامه ریزی انجام شده برای توسعه سه هزار و ۵۲ هکتاری توسعه گلخانه ها در کشور، یکهزار و ۸۱ هکتار، معادل ۳۵.۴ درصد انواع گلخانه های تجاری، کوچک مقیاس و سازه های فنی و سبک،تحقق یافته است، گفت: در این مدت در آذربایجان شرقی نیز از برنامه اعلام شده مبنی بر توسعه ۱۱۵ هکتاری سطح گلخانه ها، ۱۶۴.۷۳ هکتار معادل ۱۴۳.۲ درصد محقق شده است.

وی توضیح داد: به عبارت دیگر آذربایجان شرقی در ۹ ماه امسال بیش از ۴۳ درصد از برنامه های اعلامی برای توسعه سطح گلخانه ها جلوتر بوده است.

وی افزود: امسال از مجموع توسعه انجام شده در سطح گلخانه های آذربایجان شرقی، ۱۶۳.۶۶ هکتار مربوط به ۶۰ طرح توسعه گلخانه های تجاری و بیش از یک هکتار نیز مربوط به ۲۱ طرح توسعه گلخانه های کوچک مقیاس بوده و در مجموع ۸۱ طرح گلخانه ای با سطح کشت ۱۶۴.۷۳ هکتار تحقق یافته است.

آذربایجان شرقی از قطب های صنعت گلخانه ای کشور محسوب می شود، به گونه ای بزرگ ترین گلخانه کشور و خاورمیانه در منطقه آزاد ارس واقع شده و محصولات خود را در قالب چرخه کامل تامین و تولید، به کشورهای منطقه قفقاز و حاشیه خلیج فارس صادر می کند.